Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, III. etapa

Popis akce:

    Předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace v ulici Filmové.

    Začátek řešeného úseku je v křižovatce ulice Filmové s MK v ulici Fabiánka I v návaznosti na 2. úsek výstavby, který byl vyprojektován v roce 2010. Délka rekonstruované III. etapy je 115,00 m.

     Komunikace je vzhledem ke stísněným poměrům v zástavbě navržena v šířce 5,50 m mezi vyvýšenými obrubníky – stávající šířka zpevněného povrchu je proměnlivá od 5,40 do 5,80 m, omezení je bez obrubníků. V současné době vozovka slouží i pro pohyb chodců – daný úsek je v současné době bez chodníku. Souběžně s novou vozovkou bude vybudován i nový pravostranný chodník šířky 1,65 m ( dlažba 1,50 m + silniční obrubník š. 0,15 m)

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email.: hanavecerkova@zlin.eu