Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, II. etapa

Popis akce:

Předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace v ulici Filmové.          

     Úsek č.2 začíná v křižovatce s ulicí Vrchy a končí v křižovatce s ulicí Fabiánka I. Délka rekonstruovaného úseku je 65,25 m.

     Komunikace je vzhledem ke stísněným poměrům  v zástavbě navržena v šířce 5,50 m mezi vyvýšenými obrubníky – stávající šířka zpevněného povrchu je proměnlivá od 5,40 do 5,80 m, omezení je bez obrubníků.  V současné době vozovka slouží i pro pohyb chodců – daný úsek je v současné době bez chodníku.  

     Souběžně s novou vozovkou bude vybudován i nový pravostranný chodník šířky 1,65 m ( dlažba 1,50 m + silniční obrubník š. 0,15 m)

     Systém odvodnění zůstává zachovaný.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email.: hanavecerkova@zlin.eu