Rekonstrukce komunikace ul. K Letišti, Zlín - Štípa

Popis akce:

     Předmětem stavby je rekonstrukce stávající pozemní komunikace v ul. K Letišti v m.č. Zlín – Štípa, vč. úpravy křižovatky silnice III/4912 s ul. K Letišti. Součástí rekonstrukce vozovky je vybudování nového odvodnění a veřejného osvětlení. Jedná se rekonstrukci vozovky v délce cca 200 m.

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email.: hanavecerkova@zlin.eu