Rekonstrukce komunikace na pozemku p.č. 1290_11, k.ú. Kostelec u Zlína

Popis akce:

    Předmětem stavby je rekonstrukce stávající komunikace na parcele č. 1290/11, která má částečně zpevněný povrch. Tato jednopruhová, obousměrná komunikace slouží jako příjezd ke čtyřem nemovitostem. Je napojena na místní komunikaci - ulici Zlínskou. V rámci rekonstrukce bude upraveno dle prostorových možností její šířkové uspořádání, které vychází ze stávajícího sevřeného uličního profilu. Výškově bude nově navržena niveleta kopírovat stávající stav.

dokumenty ke stažení

.pdf 10_03 257,25 kB

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email.: hanavecerkova@zlin.eu