Rekonstrukce cyklistické stezky Zlín - Lešná, úsek Burešov - Vršava

 

Charakteristika akce: Akce je zaměřena na rekonstrukci stávajícícho úseku cyklistické stezky o délce 630 m a základní šířce 3,0 m, povrch bude částečně živičný a částečně rozebiratelný s ohledem na uložení sítí. V úseku došlo ke zvlnění a destrukcím povrchu, které ohrožují bezpečnost dopravy. Úsek je součástí stávající cyklistické stezky, která spojuje centrum Zlína se severní částí aglomerace a odvádí cyklisty z frekventované paralelní komunikace II/490 (intenzita dopravy zde atakuje hranici 16 tis. vozidel/24.hod.).

Obecným cílem akce je zvýšení bezpečnosti a atraktivity cyklistické dopravy ve Zlínské aglomeraci. Specifickým cílem akce je odstranění bezpečnostního rizika na stávající cyklostezce v důsledku četných povrchových destrukcí.

Harmonogram realizace: 5 – 7/2014

Předpokládané celkové náklady: 1 885 000 Kč
Požadovaný příspěvek ze SFDI: 1 602 000 Kč

 

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Habuda, projektový manažer
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel: 577 630 166, email: martinhabuda@zlin.eu