Rekonstrukce chodníku ul. Za Humny a ul. Ječmenná, Zlín - Kostelec

Popis akce:

     Rekonstruovaný chodník se nachází na severním okraji obytné zóny s hustou zástavbou RD. Dana obytná zóna je dopravně napojena na místní komunikaci - ulici Štípskou. V souběhu s trasou chodníku jsou umístěny stávající stožáry VO s kabelovým propojením a stávající kabely slaboproudu. Stavební úpravy, vyvolané rekonstrukcí chodníku, nevyvolávají žádné změny v umístění daných podzemních kabelů a nejsou s nimi v žádné kolizi.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email.: hanavecerkova@zlin.eu