Rekonstrukce a úprava plochy před budovou zlínské polikliniky na tř.T.Bati, zlín

Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci a úpravu plochy veřejné zeleně a prostranství. V rámci stavby bude v souvislosti s úpravou tras chodníků řešeno nové rozmístění sloupů veřejného osvětlení (vedení veřejného osvětlení bude rekonstruováno a doplněno, místo napájení se nemění). Vlastní plochy jsou doplněny městským mobiliářem – lavičkami, odpadkovými koši s popelníky, zábradlím a stojany na kola – to vše v jednotném moderním designu, korespondujícím s okolní zástavbou. Řešené chodníky se napojují na nově projektovanou společnou cyklostezku s chodníkem (Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína). Současně bude rekonstruována vodovodní přípojka pro Zlínskou polikliniku.

dokumenty ke stažení

.pdf situace 834,5 kB

Kontakt na odpovědnou osobu

Jaroslav Černý, DiS.
Tel.: 577 630 621
e-mail: jaroslavcerny@zlin.eu