Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří

Popis akce:

     Předmětem stavby je regenerace panelového sídliště, zejména rozšíření parkovacích stání včetně navazující úpravy obslužných komunikací a rozšíření veřejného osvětlení. V rámci stavby bude provedena oprava stávajících a výstavba chybějících komunikací pro pěší včet-ně doplnění odpočinkových ploch a doplnění veřejného osvětlení. Dále bude provedena oprava stávajících dětských hřišť a úprava víceúčelového sportoviště. V rámci regenerace bude rovněž řešena úprava a doplnění veřejné zeleně. Ve výhledu je uvažováno s výstavbou nových parkovacích domů v areálu sídliště.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Pavel Moravec
tel.: +420 577 630 646
email: pavelmoravec@zlin.eu