Regenerace panelového sídliště Malenovice - 5. etapa

 

Tato etapa zahrnovala stavební úpravu na místní komunikaci Chelčického, Milíčova a Husova. Součástí stavby byla i rekonstrukce chodníků, zachování a rozšíření počtu parkovacích stání.
Plocha regenerovaného sídliště u 5. etapy – 15 270 m².

Celkové náklady projektu:

Celkový rozpočet projektu 13 549 304,47 Kč
Vlastní zdroje 9 549 304,47 Kč
Dotace 4 000 000 Kč

 

Fotogalerie:

chodníky od ul. Husova ul. Husova_ ul. Chelčického ul. Chelčického_2 ul. Milíčova