Regenerace panelového sídliště Malenovice, 3. etapa

 

V měsíci srpnu 2015 byla dokončena 3. etapa regenerace sídliště v Malenovicích. Realizací této etapy došlo k rekonstrukci stávajícího dětského hříště, které bylo vybaveno moderními bezpečnými hracími prvky, byla vybudována nová parkovací místa, došlo k obnově chodníků a rekultivaci zelených ploch. Revitalizace se týkala ulic U sídliště, Chelčického a Třídy Svobody. Akce byla realizována za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z podprogramu "Podpora regenerace panelových sídlišť".

 

Rozpočet 3. etapy:

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 4 000 000,00 Kč
Dofinancování KMČ Malenovice 4 000 000,00 Kč
Dofinancování z rozpočtu SMZ 1 636 683,00 Kč
Celkové náklady projektu 9 636 683,00 Kč

Fotogalerie:

soucasny-stav-01.jpg soucasny-stav-02.jpg soucasny-stav-03.jpg RPS Malenovice, 3. etapa 001 RPS Malenovice, 3. etapa 002 RPS Malenovice, 3. etapa 003 RPS Malenovice_3. etapa 013 RPS Malenovice_3. etapa 014

Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Klímová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel: 577 630 212, email: marcelaklimova@zlin.eu