Regenerace panelového sídliště Malenovice, 2. etapa

 

V měsíci květnu 2014 byla dokončena již 2. etapa regenerace sídliště v Malenovicích. V rámci této etapy došlo k rekonstrukci dětského hřiště, rozšířila se kapacita parkovacích míst, byly realizovány opravy chodníků a revitalizovány zelené plochy. Regenerace se týkala především ulic 3. května, Husova, Tyršova, Chelčického a Milíčova a tř. Svobody.

Regenerace sídliště byla spolufinancována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Rozpočet 2. etapy:

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 3 500 000 Kč
Dofinancování KMČ Malenovice 4 000 000 Kč
Rozpočet statutárního města Zlín 2 100 350 Kč
Celkové náklady projektu 9 600 350 Kč

 

Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Klímová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel: 577 630 212, email: marcelaklimova@zlin.eu