Rada města Zlína

Rada

je výkonným orgánem města Zlína v oblasti samostatné působnosti, ze své činnosti odpovídá Zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada je volena Zastupitelstvem z řad členů Zastupitelstva a má 11 členů, přičemž ji tvoří primátor, jeho náměstci a ostatní členové Rady.