Prštné

Náves - u čp. 4

Konstrukce: betonové skruže
Hloubka: 5,5 m
Čerpadlo: ruční pumpa
Rok zřízení: 1942
Umístění: na návsi u čp. 4
Lokalizace v mapě

Na Humny - Vinohrady - u čp. 49

Konstrukce: betonové skruže
Hloubka: 1,5 m
Čerpadlo: bez čerpadla
Rok zřízení: 1955
Umístění: na rozcestí ul. Nad Humny a Vinohrádky
Lokalizace v mapě

 

Náves - Nad Humny - u čp. 45

Konstrukce: kamenné zdivo
Hloubka: 10,5 m
Čerpadlo: ruční pumpa
Rok zřízení: 1890
Umístění: na rozcestí ul. Náves a Nad Humny
Lokalizace v mapě

Vinohrady - u čp. 62

Konstrukce: kamenné zdivo
Hloubka: 3,5 m
Čerpadlo: ruční pumpa
Rok zřízení: 1945
Umístění: v ul. Vinohrady
Lokalizace v mapě

 

Nad Humny - u čp. 93

Konstrukce: betonové skruže
Hloubka: 10,5 m
Čerpadlo: ruční pumpa
Rok zřízení: 1936
Umístění: v ul. Nad Humny
Lokalizace v mapě