Prštné

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

PrštnéMístní část Prštné leží západně od centra Zlína ve vzdálenosti 2,5 km, v nadmořské výšce 207 m. Rozkládá se na rovině při řece Dřevnici. K. ú. Prštné měří 376 ha. Katastrálně hraničí Prštné s Mladcovou na severu, východně se Zlínem, na jihu se Zlínem a Malenovicemi, na západě s Loukami. V k. ú. Prštné je k 22.1.2013 (údaj za celé k.ú.) 715 čísel popisných a žije zde k 31. 12. 2015 3201 obyvatel (údaje za celé k.ú.).
V katastrálním území Prštné se nachází u potoka poblíž lesa chráněný sirný pramen. 

1. Památky

 • kříž (ve vsi) - z 1. pol. 19. stol.
 • kříž na Vinohradech (r. 1801)
 • kříž u hasičské zbrojnice (r. 1840)
 • pamětní deska obětem nacismu na Sokolovně

2. Kultura, vzdělávání, sportovní vyžití a volný čas
    Spolky a organizace
    Místní zvyky

 • mateřská škola
 • pobočka Knihovny Františka Bartoše (odkaz na internetové stránky)
 • Sbor dobrovolných hasičů (od r. 1905) pořádá kulturní akce, zábavy, sběr kovošrotu, besedy u cimbálu, kácení máje, ochutnávky slivovice, oslavy k výročí založení sboru) (odkaz na internetové stránky)
 • TJ Sokol
 • volejbalové hřiště u Sokolovny
 • dětské hřiště (vybudované v r. 2010)

3. Řeky, potoky

 • řeka Dřevnice (ve správě Povodí Moravy s.p.)
 • Prštenský potok (ve správě Lesy České republiky, s.p.)
 • Prštenský rybník

4. Doprava

 • linky městské hromadné dopravy
 • železniční trať Otrokovice - Zlín - Vizovice

5. Vodovod

 •  ANO (ve správě VaK a.s.)

6. Kanalizace

 •  ANO (ve správě VaK a.s.)

7. Plynofikace

 •  ANO (r. 1984)

8. Radiokomunikace, telekomunikace

 •  telefonizace od r. 1940

9. Elektrifikace

10. Pojmenování ulic:

 • r. 1993

11. Místní rozhlas

 • funguje varovný a informační systém obyvatelstva, tzv. VISO

Fotogalerie místní části Prštné

Hasičská zbrojnice Prštné, Kancelář místní části Prštné (autor: MMZ, OKP) vývěsky - u Kanceláře místní části Prštné (autor: MMZ, OKP) Prštné - dětské hřiště Prštné - kříž