Propojovací chodník mezi zastávkou MHD Kostelec garáže a ZOO Lešná

Popis akce:

     Tato akce řeší vybudování nového chodníku. Pro návrh trasy chodníku byl zvolen jižní pás území podél stávající komunikace a to jak z důvodu zamezení přetékaní srážkových vod z přilehlého terénu přes těleso chodníku, tak i z důvodu přímého navázání na stávající chodníky v napojovacích místech u „Garáží" a „ZOO". U varianty č. 1. Toto trasování umožní i zbudování odpočinkových ploch, ze kterých nebude rušen komunikací výhled do krajiny.
Jsou navrženy dvě varianty řešení. Jsou od sebe rozdílné vzdáleností trasováním od stávající komunikace. Varianta 1. jde pod patou tělesa komunikace a varianta 2. se přimyká ke koruně místní komunikace.

dokumenty ke stažení

.pdf _B_2 828,04 kB

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email.: hanavecerkova@zlin.eu