Projekty realizované v roce 2018

Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří
Oprava chodníku v místní části Zlín - Lesní čtvrť, mezi ul. Lomená, Dolní, Pod Vrškem, Prostřední a Lesní
Oprava chodníku v místní části Zlín - Lesní čtvrť, mezi ul. Prostřední, Pod Vrškem a Dolní
Rekonstrukce zpevněných ploch v prostoru mezi II.-IV. chlapeckým internátem, Nám. T. G. Masaryka, Zlín
Rozšíření parkovacích míst a úprava komunikací ulic Česká, Slezská a Moravská
Zlín, Křižovatka ulic K Pasekám x Pasecká x Stráže a Pasecká x Klabalská
Rekonstrukce křižovatky ul. Lázně a ul. Lázeňská, Zlín - Kostelec
Zlín, ulice Ševcovská a Díly II. - Úprava uličního prostoru
Zlín - Mladcová, Chodník z ulice Vinohrádek ke hřbitovu
Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty
Oprava chodníku v ul. Mokrá I, Zlín
Rekonstrukce MK ul. Stráně - II. etapa, Zlín - Mladcová
Úprava křižovatky silnice III/49016 a ul. Stráně, Zlín - Mladcová
Propojovací chodník - ulice Pod Strání, Zlín - Prštné
Úprava cyklostezky Prštné - Louky
Oprava chodníku třída Tomáše Bati 81. budova - křižovatka Prštné
Oprava chodníku ul. Slovenská Zlín mezi ul. Pod Vodojemem - Kamenná
Zlín, Lesní čtvrť chodník podélmístní komunikace v úseku Slovenská - Gymnázium Zlín
Zlín, vybudování chodníku podél silnice III_49026 v ul. Hradská
Přílucká, práh
Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
Zlín – Jižní Svahy, ulice Česká a Okružní – dočasné parkoviště
Oprava propustku Z74, Zlín – mezi Příluky a Jaroslavicemi
Úprava komunikace nad ul. Štefánikova, okolo komplexu UTB
Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice - 6.etapa
Zlín, Malenovice - Rekonstrukce chodníku mezi ulicemi Chelčického a tř. 3.května (mezi č.p. 573 a 574)
Zlín, Malenovice - ulice Masarykova, doplnění VO u BD u č.p. 1106 a 1107
Úprava veřejného protoru u škol včetně místních komunikací ul. Dřevnická, Zlín