Projektový tým

Kontakty na členy realizačního týmu

Jméno a příjmení

Kontakt

Pozice

Jolana Kňourková

Jolana Knourkova@zlin.eu

koordinátorka projektu

Mgr. Svatava Kučíková

SvatavaKucikova@zlin.eu

hlavní manažerka projektu

RNDr. Otakar Prudil

prudil@rravm.cz

odborný koordinátor činnosti pracovních skupin

Mgr. Veronika Prudilová

prudilova@rravm.cz

hlavní manažerka projektu - partner

Mgr. Milan Smola

MilanSmola@zlin.eu

vedoucí projektu