Projekt MAP II podporuje polytechnické aktivity dětí

Děti, které aktivně pracují v zájmových kroužcích zlínského Domu dětí a mládeže Astra, představí své výtvory na Přehlídce technické tvořivosti mládeže, která proběhne od 17. do 28. června 2019 v prostorách 14|15 Baťova institutu ve Zlíně. Mladí modeláři se budou prezentovat v kategoriích letadel, lodí, raket, elektrotechniky, robotiky, výrobků ze dřeva, železničních a papírových modelů a 3D tvorby. V pondělí 17. června v 15,30 h se uskuteční vernisáž výstavy a autoři vybraných modelů budou odměněni.

„Všechny přihlášené výrobky budou rozděleny do 10 kategorií ve dvou věkových skupinách. Letos se bude moci do hodnocení zapojit také divácká veřejnost formou hlasování v kategorii Cena diváka," uvedl Marián Greš z DDM Astra. „Zveme proto všechny zájemce ve dnech 17. 6. až 28. 6.2019 do prostor 14|15 Baťova institutu, kde zhlédnou práce šikovných dětí ze Zlína. Přehlídka vyvrcholí v pátek 28.6. v 15:00 slavnostním vyhodnocením výsledků a předáváním cen."

Už v prosinci začala práce na projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II, který je podporován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupracují v něm mateřské a základní školy ve Zlíně i v okolních obcích, také základní umělecké školy, dům dětí a mládeže a střediska volného času. Cílem je vytvořit ve Zlíně a okolí kvalitní vzdělávací systém, který poskytne rovné příležitosti všem dětem, zlepší atmosféru ve školách, podpoří lídry z řad učitelů a školy v získávání finančních prostředků. Školy se zaměří na čtenářskou a matematickou gramotnost, polytechnické vzdělávání, aktivní používání cizího jazyka a na rozvoj potenciálu každého žáka. V rámci projektu probíhá na základních školách ve spolupráci s rodilým mluvčím tandemová výuka angličtiny. Učitelům, rodičům i žákům jsou k dispozici specialisté podpory školských poradenských pracovišť, kteří nabízejí konzultace. V rámci projektu funguje pět pracovních skupin, ve kterých se scházejí pedagogičtí pracovníci, rodiče, pracovníci v sociálních službách a odborníci z oblasti financí a dotačního managementu.

Další informace
Mgr. Svatava Kučíková
hlavní manažerka projektu MAP II v ORP Zlín
tel. 577 630 339
SvatavaKucikova@Zlin.eu
www.zlin.eu/map-2