Příspěvkové organizace

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace

02. 07. 2020 - 01. 09. 2020 | Jana Jordová, Odbor školství

ZŠ Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace

ředitel / ředitelka Kanceláře architekta města Zlína, příspěvkové organizace

19. 05. 2020 - 31. 07. 2020 | Magda Černická, Oddělení personální a vzdělávání

Prodloužení termínu pro podání přihlášek do výběrového řízení na ředitele / ředitelku Kanceláře architekta města Zlína, příspěvkové organizace

13. 05. 2020 - 31. 07. 2020 | Magda Černická, Oddělení personální a vzdělávání

Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení se prodlužuje do 31.07.2020.