Příprava podkladů pro zpracování RP Zálešná

V roce 2014 proběhl sběr podkladů pro zpracování zadání regulačních plánů obytných čtvrtí Městské památkové zóny Zlín, pilotní lokalita Zálešná. Bohužel k dalším krokům již z mnoha důvodům nedošlo. Konečný výstup práce o Zálešné je shrnut do publikace Zálešnou pro život, život pro Zálešnou, kterou si můžete stáhnout níže, půjčit ve vybraných kancelářích místních částí, případně zakoupit v městském turistickém informačním středisku.

dokumenty ke stažení