Příluky

Informace o místní části

PřílukyMístní část Příluky se rozkládají 3,5 km od centra Zlína v kopcovitém terénu v nadmořské výšce 289 m. Místní částí protéká řeka Dřevnice. K. ú. Příluky měří 571 ha. Katastrálně sousedí Příluky se Štípou, Hvozdnou, Lužkovicemi a Želechovicemi, Jaroslavicemi a Zlínem. V místní části Příluky je 515 čísel popisných (k 22. 1. 2013) a k 31. 12. 2015 zde žije 2695 obyvatel (údaj za celé k. ú. Příluky). První písemná zmínka je z r. 1437. 

1. Památky

 • kaple sv. Martina (z r. 1855)
 • pomník padlých z 1. a 2. světové války
 • kaplička (směr Štákovy paseky)

2. Kultura, vzdělávání, sportovní vyžití a volný čas
    Organizace a spolky
    Místní zvyky

 • Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola
 • zrekonstruovaný parčík na návsi (pořádání táboráků, stavění a kácení máje) 
 • pramen vody - v r. 2000 byl opraven (zbudován altán s osvětlením)
 • fotbalové hřiště (fotbalový oddíl kopané (odkaz na internetové stránky)
 • cyklistická stezka (podél řeky Dřevnice - směrem na průmyslovou zónu)
 • každoročně se pořádají Martinské hody s voděním berana
 • Sdružení za zdravé Příluky
 • pobočka Knihovny Františka Bartoše Zlín (odkaz na internetové stránky)

3. Řeky, potoky

 • řeka Dřevnice (ve správě Povodí Moravy, s. p.)
 • Přílucký potok (ve správě Lesy ČR, s.p.)
 • Jaroslavický potok (ve správě Lesy ČR, s.p. a Povodí Moravy)

4. Doprava

5. Vodovod

 • ANO (ve správě VaK a.s.)

6. Kanalizace

 • ANO (ve správě VaK a.s.)

7. Plynofikace

 • ANO (r. 1997 - 1998)

8. Radiokomunikace, telekomunikace
 

9. Elektrifikace

 • od r. 1929

10. Pojmenování ulic

 • r. 2002

11. Místní rozhlas

 • funguje varovný a informační systém obyvatelstva, tzv. VISO

Fotogalerie místní části Příluky

Příluky - Kancelář místní části Příluky, Klub seniorů, pobočka knihovny Kancelář místní části Příluky Vývěsky u kanceláře Dětské hřiště Příluky - hřiště lavičky Příluky - kaple sv. Martina Příluky - kaplička Příluky - pomník padlých z 1. a 2. světové války Příluky - pomník padlých z 1. a 2. světové války