Přílucká, práh

Popis akce:

     V rámci akce je navržena oprava komunikace pěší v blízkosti zastávky městské hromadné dopravy. V místě stávajícího mobilního příčného prahu bude stavebně proveden nový příčný práh v celkové šířce 6,60m s využitím jako místo (šířky 3,00m) pro přecházení pěších. Nástupní plocha na práh bude rozšířena tak, aby délka místa pro přecházení byla max. přes dva jízdní pruhy. Stávající asfaltová komunikace vykazuje v místě mobilního prahu destrukce, lokálně bude odfrézována obrusná vrstva a proveden nový asfaltobetonový povrch (viz Situace 10-4). Pro potřeby chodců bude vybudován nový úsek komunikace pěší (chodník) po napojení na chodník stávající.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Martin Poláček
tel.: +420 577 630 602
email: martinpolacek@zlin.eu