Přehled aktuálně platných opatření po jednání vlády

Přehled aktuálně platných opatření po jednání vlády

publikováno: 19.1.2021

Zlín - Na základě jednání vlády ČR dne 18. ledna 2021 došlo k úpravám stávajících krizových opatření, přehled níže.

Současně bude Poslanecké sněmovně PČR předložen návrh na prodloužení Nouzového stavu o dalších 30 dní. Vzhledem k epidemiologické situaci a rychlosti s jakou probíhá očkování veřejnosti nelze předpokládat návrat do „normálního“ stavu před koncem zimy, tzn. velmi pravděpodobně se nejedná o poslední prodloužení.

 

      I.        Úprava krizového opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 19. ledna 2021 (plné znění opatření)

Vypsány pouze změny, tedy konkrétní uvolnění stávajícího opatření.

                             

Zákaz

-        maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou provozoven papírnictví, prodejen dětského oblečení a dětské obuvi, vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob;

-        kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou

a)    profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany;

b)    činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách;

c)    dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti;

Pro všechny povolené akce platí, že je zakázána přítomnost více než 10 osob, v případě veřejné zkoušky pak více než 3 osob z řad veřejnosti.

                       

Omezení

-        provozu v provozovnách se nevztahuje na vozidla taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob (obecně se jedná o 15 m2 na osobu, dezinfekční prostředky pro zákazníky, informování zákazníků, aj. opatření)

 

    II.        Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách s účinností od 19. ledna 2021 (plné znění opatření)

Umožňuje využít po dobu nouzového stavu čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti namísto posouzení zdravotní způsobilosti, dále uděluje výjimku pro provádění periodických lékařských prohlídek po dobu trvání nouzového stavu. Prodlužuje platnost již vydaných lékařských posudků a to i na dobu po ukončení nouzového stavu. Více podrobností v textu krizového opatření. Vzor čestného prohlášení.

Vložil/a: Lukáš Fabián
Čtenost článku: 769