Představení Generelu dopravy pro město Zlín, 2.11.2016

Po třech letech příprav má Zlín hotový návrh první novodobé dopravní koncepce města – Generelu dopravy pro město Zlín. Generel dopravy pro město Zlín (GD) je základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje městské dopravy, který identifikuje hlavní problémy a potřeby obyvatel města a snaží se navrhnout opatření k řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města. Veřejné představení tohoto dokumentu široké veřejnosti proběhlo v listopadu 2016 v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Fotogalerie:

Představení GDZ_01 Představení GDZ_02 Představení GDZ_03 Představení GDZ_04

Více informací o Generelu dopravy pro město Zlín k dispozici zde: /generel-dopravy-pro-mesto-zlin-cl-2238.html 

Prezentace ke stažení