Pracovní skupiny

V projektu MAP II je ustaveno pět pracovních skupin, které se pravidelně scházejí minimálně
4x ročně.

Místní lídři

Mgr. Jana Gavendová

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Mgr. Markéta Hrozová, Ph.D.

Univerzitní mateřská škola Qočna

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Mgr. Jana Hunáková

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

PeadDr. Zdeňka Jančíková, PhD.

Základní škola, tř. Svobody 868

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

PhDr. Jana Langerová

Církevní základní a mateřská škola Zlín

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Mgr. Zbyněk Ořechovský

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání