Pracovní skupina "Cyklistická doprava"

Pracovní skupina Cyklistická doprava pro období 2015 - 2018 byla ustavena dne 16.3.2015 usnesením Rady města Zlína č. 62/6R/2015.

Pracovní skupina je zřízena na základě Uherskohradišťské charty, jejímž signatářem se stalo město Zlín dne 31.5.2011. Činnost pracovní skupiny je zaměřena na podporu rozvoje cyklistické dopravy, cykloturistiky a rekreace v souladu s cíli Uherskohradišťské charty. Jednání pracovní skupiny zejména vede ke koordinaci postupu členů pracovní skupiny týkajícího se cyklistické dopravy ve Zlíně a jejího rozvoje. V záležitostech týkajících se cyklistické dopravy a rekreace je pracovní skupina iniciativním a poradním orgánem RMZ v souladu s § 122, odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

V kompetencích pracovní skupiny je zejména:

navrhovat orgánům města opatření zaměřené na rozvoj cyklistické dopravy, cykloturistiky a rekreace,účastnit se procesu přípravy a zpracování koncepcí a strategií zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy ve městě,projednávat plán projektů, akcí a marketingových aktivit města zaměřených na podporu a rozvoj cyklistické dopravy,projednávat podstatné technické aspekty staveb cyklistické infrastruktury,projednávat organizaci cyklistické dopravy a dopravního značení ve městě a jejich změny,posuzovat dopad ostatních plánovaných staveb, zejména dopravních, na cyklistickou dopravu.

 

Jmenovité složení pracovní skupiny Cyklistická doprava v období 2015 - 2018:

Pořadí Jméno

Pozice v pracovní skupině

Subjekt
1. Josef Novák předseda pracovní skupiny město Zlín - člen Rady města Zlína
2. Martin Habuda cyklokoordinátor Magistrát města Zlína, odd. koordinace projektů
3. Michal Zlámal člen Magistrát města Zlína, pověřený vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb
4. Martin Poláček člen Magistrát města Zlína, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
5. Petr Hlaváč člen Magistrát města Zlína, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
6. Ivana Holišová člen Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování
7. Marcela Sedlářová člen Projektová kancelář A-S
8. Zdeněk Kratochvíla člen Policie ČR Zlín, Dopravní inspektorát
9. Jana Vybíralová člen Iniciativa CykloZLÍN