Pozastavení Výzvy k zapojení partnerů do přípravy a realizace IPRÚ s platností od 1.8.2014

 

Statutární město Zlín vyhlásilo dne 2.7.2014 „Výzvu k zapojení partnerů do činnosti pracovních skupin v rámci přípravy Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020“ (dále jen „výzva“). Výzva je s platností od 1.8.2014 pozastavena.

 

V rámci činnosti pracovních skupin již proběhlo šetření potřeb (sběr projektových záměrů) a byly navrženy soubory opatření pro naplnění cílů Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 (dále jen „IPRÚ“). Na základě těchto výstupů bude do 31.8.2014 připraven koncept IPRÚ, od září 2014 pak bude probíhat dopracování IPRÚ. V průběhu dopracování bude znovu vyhlášena upřesněná výzva, která bude zveřejněna na internetových stránkách města Zlína a na úřední desce města v sekci „Ostatní oznámení“.

 

Zpracoval: Ing. Martin Habuda, manažer IPRÚ

Datum platnosti: 1.8.2014