Požární zbrojnice Zlín, 1961

Autor: Ing. arch. Šebestián Zelina

Volně stojící objekty situované na severním svahu mezi starou příluckou silnicí a Jaroslavickým potokem v severovýchodní části města Zlín - Příluky.

Dispoziční řešení vycházelo plně z provozu požární zbrojnice a z geologických podmínek staveniště. Objekty mají obdélníkovou dispozici a jsou situovány podél hlavní komunikace z důvodu dosažení krátkých vzdáleností při příjezdu a odjezdu zásahových vozidel.

Poměrně nízké hmoty budovy s dominantou věže tvoří kvalitní architektonický celek zasazený do zeleně údolí Jaroslavického potoka. Přechod na zástavbu Zlína je plynulý, k čemu přispívá i užití spárovaného zdiva. Hmotová konfigurace celku napomáhá rovněž přechodu do menšího měřítka zástavby směrem k Příluku. Městotvorně artukulovaná věž se stala orientační dominantou v zástavbě Obecin.

Původní zbrojnice se nacházela v centru města - musela být r. 1958 vyklizena z důvodu výstavby nového městského divadla, jehož provozní budova se stala součástí.

Později byla budova nadstavena o jedno patro s obloukovou konstrukcí střechy.

fd30c7b4-b-1-grafika1-a.jpg f8b04dc4-b-5-obeciny-hasicarna-20101105-0001.jpg a570c7b4-b-2-grafika2-a.jpg 4ed0c7b4-b-4-has1-a.jpg