Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH MČ Zlín - Klečůvka

Předmětem projektu je pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Místní části Zlín – Klečůvka.

Byla podána žádost o podporu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí z Ministerstva vnitra (generální ředitelství HZS ČR) a současně byla podána žádost o podporu z dotačního programu Zlínského kraje v rámci spolufinancování zmíněného programu Ministerstva vnitra.

Celkové výdaje projektu jsou 2 105 884,00 Kč.

Podpora v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí z Ministerstva vnitra činí maximálně 450 000,00 Kč a podpora z rozpočtu Zlínského kraje v rámci spolufinancování zmíněného programu činí nejvýše 300 000,00 Kč.

Pořízení nového dopravního automobilu – r. 2019.