Poplatek z ubytovací kapacity

Online formuláře

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Odpovědi na nejčastější dotazy

Formulář - Ohlášení (registrace) k poplatku z ubytovací kapacity

Formulář - Čtvrtletní hlášení za účelem vyčíslení výše poplatku z ubytovací kapacity

Vzor evidenční knihy – lze využít, pokud nemáte již svou evidenci