Popis diskusního fora

Na diskusním fóru odpovídají zaměstnanci Magistrátu města Zlína.

Diskusní fórum Magistrátu dává prostor všem, kteří se chtějí zeptat na situaci ve městě, či sdělit svůj názor. Dotazy však musí směřovat na adresu zaměstnanců Magistrátu města Zlína (MMZ).

Dotazy na členy Rady města Zlína či Zastupitelstva města Zlína ani na zřízené či založené organizace a společnosti, zde nebudou zveřejněny.

Na internetovém fóru MMZ již v budoucnosti nenajdete vulgární a urážlivé dotazy a reakce. Mezi nepřípustné patří také dotazy anonymní, podepsané likvidátor atd. E-mail odesílatelů musí být funkční a jejich funkčnost je před odesláním příspěvku prověřována.

Dotazy, které se pravidelně opakují a z jejichž obsahu je zřejmé, že pisatele nezajímá odpověď, ale pouze nekonstruktivní kritika, nemusí být zveřejněny.

Na stanoviska, názory a komentáře občanů nebudou zaměstnanci reagovat.

Diskusní fórum je moderované.
Všechny příspěvky jsou odesílány administrátorovi ke zpracování a zveřejněny budou následující pracovní den.

Maximální délka příspěvku je omezena na 1500 znaků včetně mezer.

Diskusní fórum není určeno k podávání žádostí o informace ve smyslu zákona 106/99Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Všechny příspěvky budou zveřejňovány po dobu 1 měsíce od zadání prvního příspěvku na dané téma.