Polyfunkční dům Jižní Svahy - Podlesí, 1999

Autor: Ing.arch. P. Šiška

Druhý obytný dům, který vyrostl na Jižních Svazích po roce 1989 je od stejného architekta jako objekt na ulici Slezská. Dotváří čtvrtý uzavřený blok v dané lokalitě i když k okolní panelové výstavbě má daleko. Bohatě architektonicky pojatý dům je pavlačového typu s množstvím různě velkých teras a balkónů. Obsahuje celkem 89 bytů různého standardu. Dále bylo v původním návrhu počítáno s prodejnami se zázemím, kavárnou, garážemi, sušárnou, kolárnou a sklepními boxy. Objekt má dva výtahy a dvě schodiště.

c3890ac4-b-1-28b537c4-b-1-1a.jpg b4890ac4-b-2-dac537c4-b-2-1a.jpg 65890ac4-b-3-bfd537c4-b-3-2a.jpg