Podvesná, Benešovo nábřeží

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

Orientační mapa Podvesná, Benešovo nábřeží

Místní část Podvesná, Benešovo nábřeží se nachází v údolí, východně od centra Zlína. Z historického pohledu významnou událostí této části byla regulace řeky Dřevnice, protože v její údolní rovině nebyla žádná výstavba. Začala s rozvojem průmyslu ve Zlíně v letech 1926 - 1928, kdy se na ul. Hornomlýnská postavily první soukromé domky. Pro čtvrti Podvesná i Zálešná byl vypracován arch. Františkem L. Gahurou regulační plán a celkem zde bylo v letech 1935 - 1938 vystavěno 334 dvojdomků či jednodomků. V druhé polovině 40. let se mezi dvojdomky podle arch. Miroslava Drofy postavila na Podvesné skupina čtyřdomků.

Ruku v ruce s bytovou výstavbou probíhala také výstavba občanského a technického vybavení. Na Podvesné byl postaven kulturní dům. V roce 1967 bylo postaveno společensko-kulturní centrum Družba, jehož součástí bylo kino, společenský sál, kavárna, restaurace a později hotelové zařízení, dnešní Sole. V objektu nyní sídlí pobočka Krajské knihovny F. Bartoše a středisko Naděje. V rámci akce "Z" v padesátých letech byl postaven kulturní dům na Benešově nábřeží. Od samého začátku jsou v přízemí obchody a nadzemní podlaží sloužilo jako centrum místního společenského života. Od roku 1989 zde sídlí Aerobik klub Zlín.

V lokalitě žije 3 179 obyvatel.

1. Památky

 • Věžové domy M. Drofy
 • První panelový dům v Československu G 40

2. Kultura, vzdělávání, sportovní využití a volný čas
    Spolky a organizace
    Služby

 • obvodní knihovna F. Bartoše - Díly
 • Integrovaný dům U Náhonu (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a Centrum prevence)
 • dětská hřiště
 • tenisový kurt na Podvesné
 • Aerobik klub Zlín
 • hala stolního tenisu (Podvesná XIV.)
 • veterinární ordinace na ul. Hornomlýnská
 • azylové zařízení ČČK
 • Středisko Naděje Zlín
 • supermarket, potraviny, prodejna pečiva
 • autoškola
 • bary a pohostinství, hotely
 • cyklostezka

3. Řeka

územím protéká:

 • řeka Dřevnice

4.  Doprava

 • linka městké hromadné dopravy č. 33 a č. 38, www.dszo.cz
 • vlakové spojení Otrokovice - Vizovice (žel. zastávka Zlín - Dlouhá a Zlín - Podvesná)

5.  Pojmenování ulic

 • Podvesná I - XVII, Benešovo nábřeží, Hornomlýnská, U Náhonu, Věžové domy