Podpora rozvoje vybraných procesů a postupů veřejné správy zajišťovaných SMZ

Záměrem projektu je revize a optimalizace postupů ve dvou procesech souvisejících s novými legislativními požadavky v oblastech elektronizace veřejné správy a ochrany osobních údajů (GDPR), a to:

1. Procesu nakládání s osobními údaji včetně souvisejících procesů

2. Procesu tvorby, ukládání a skartace elektronických dokumentů

Dílčí aktivitou projektu je zpracování informační strategie SMZ, zmapování nároků na technické zajištění služeb.

Realizace projektu byla zahájena 1.3.2018, trvat bude 20 měsíců. Rozpočet projektu ve výši 2 405 570,- Kč zahrnuje především náklady na zpracování analýz, revizi postupů a interních dokumentů, zpracování návrhů vhodných opatření a jejich implementaci.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

 

Kontaktní osoba:

Magda Černická, vedoucí projektu
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel: 577 630 233, email: magdacernicka@zlin.eu