Podnikatelské inovační centrum Zlín

Podnikatelské inovační centrum Zlín bylo zřízeno po kompletní rekonstrukci objektu číslo 23 ve východní části Průmyslového areálu ve Zlíně (bývalý Baťův areál). Objekt je v majetku statutárního města Zlína.

Město takto  připravilo více než 2 450 m2 ploch pro podnikání. Podnikatelské inovační centrum Zlín vybraným začínajícím firmám poskytuje za zvýhodněných podmínek prostory, v nichž mohou být kanceláře, laboratoře či lehká výroba, upřednostňovány jsou aktivity s inovačním potenciálem. Využití objektu ke stanovenému účelu zajišťuje společnost Technologické inovační centrum, s. r. o., která je založena Zlínským krajem a Univerzitou T. Bati ve Zlíně k podpoře inovačního podnikání v regionu.

Hlavní cíle realizace projektu

 • Spojit aktivity význačných subjektů zajišťujících rozvoj města a regionu.
 • Stabilizovat absolventy univerzity ve městě.
 • Soustředit organizace podporující rozvoj podnikání do jednoho styčného místa.
 • Přilákat nové podnikatelské subjekty z tuzemska a zahraničí do města a regionu.
 • Učinit krok k postupnému řešení revitalizace Baťova areálu.

Podporované obory

 • Zdravotnická a medicínská technika
 • Výroba automobilových součástek
 • Modifikace a zpracování polymerů
 • Průmyslový design a multimediální komunikace
 • Rozvoj lidských zdrojů, řízení jakosti a certifikace
 • Tvorba klastrů ve výše uvedených oborech

Provozovatel

Na základě usnesení Rady města Zlína rekonstruovaný objekt provozuje společnost Technologické inovační centrum Zlín s. r. o. se sídlem Vavrečkova 5262, Zlín. Kontakt: Ing. Petr Konečný, tel.: 573 776 255, http://www.ticzlin.cz

Získané ocenění

Podnikatelské inovační centrum získalo v soutěži "Stavba roku 2006" nejprestižnější cenu Grand Prix architekta Pavla Nováka a umístilo se na prvním místě v celostátní soutěži "Podnikatelská nemovitost roku 2006" v kategorii "Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro rozvoj aplikovaného výzkumu".

Náklady na rekonstrukci 23. budovy

Celkové náklady: 2,3 mil. EUR (asi 67 mil. Kč)
Dotace z fondu Phare: 1,6 mil. EUR (asi 46 mil. Kč)
Městský příspěvek: 0,7 mil. EUR (asi 21 mil. Kč)

Rekonstrukci provedlo sdružení firem PSG-International a.s. a Pozemní Stavitelství Zlín a.s. Práce byly zahájeny v prosinci 2005, dokončeny v září 2006. Objekt byl předán do provozu dne 16. 10. 2006.

Projekt byl spolufinancován z prostředků "Národního programu Phare 2003" Evropské unie. 

dokumenty ke stažení

Kontakt

Magistrát města Zlína

Mgr. Monika Valeriánová - oddělení koordinace projektů
tel.: + 420 577 630 207
e-mail: monikavalerianova@zlin.eu

Technologické inovační centrum s. r. o.

Ing. Petr Konečný - projektový manažer
tel.: + 420 573 776 255
e-mail: konecny@ticzlin.cz

Fotogalerie

e1006274-b-3-pic-fotky-007-800.jpg e1006274-b-2-pic-fotky-004-800.jpg c52f5454-b-1-pic-ukonceni-037-400.jpg 922f5454-b-0-pic-004-400.jpg