Podhoří

Sídliště Podhoří bylo realizováno v letech 1969-1971 podle projektu architektů Adolfa Zikmunda a Adolfa Šroma. Základními prvky urbanistické struktury je 6 věžových bodových domů s 13 obytnými podlažími a 8podlažní řadový bytový dům o 10 sekcích, které jsou doplněny objekty občanského vybavení. Nedílnou součástí urbanistické koncepce je respektování svažitého terénu – věžové domy svým situováním výškově gradují, řadový dům vytváří bariéru vůči frekventované komunikaci. Bytové domy vymezují velkorysý klidový prostor se zelení. 

 

Charakteristika základních prvků revitalizace

  • barevnost hlavních ploch fasád v jemných odstínech teplé šedé nebo žluté až okrové, akcenty a barevné zdůraznění ve světlejších odstínech cihlově hnědé 
  • možnost náhrady stávajících balkónů přistavěnými lodžiemi, nosný systém lodžií v pravoúhlém tvarosloví v bílém odstínu, výplň zábradlí plná v odstínu tmavý okr
  • možnost použít zasklívací systém lodžií bezrámový z posuvných skleněných dílců,                                           popř. rámový systém se subtilním rámečkem, s posuvnými zasklenými křídly, vždy shodný pro celý bytový dům 

Stav

Revitalizace této lokality je hotová.

Příklad revitalizace

f5ac88c4-b-4-bb.jpg e4ac88c4-b-3-aa.jpg 849c88c4-b-2-bb.jpg 429c88c4-b-1-aa.jpg