Plánování sociálních služeb ve Zlíně

Projekt Plánování sociálních služeb ve Zlíně je spolufinacován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Plánování sociálních služeb ve Zlíně

Koncepční plánování sociálních služeb ve Zlíně má tradici. V roce 2001 schválilo Zastupitelstvo města Zlína materiál nazvaný "Analýza a koncepce sociální péče ve Zlíně", jehož součástí byl i střednědobý plán sociálních služeb do roku 2005. V lednu 2006 pak navázal projekt "Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování", který byl završen vypracováním a schválením rozvojového a koncepčního materiálu "Střednědobý plán sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně na období 2008 – 2012". Proces byl financován ze Společného regionálního operačního programu a z rozpočtu statutárního města Zlína.

Od dubna 2011 startuje v oblasti plánování sociálních služeb další projekt s názvem "Plánování sociálních služeb ve Zlíně", jehož hlavním cílem bude zpracování nového střednědobého plánu na období 2013 - 2017, a který bude spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Ustanoveny budou opět čtyři pracovní skupiny (1. Děti, mládež, rodina, 2. Senioři, 3. Osoby se zdravotním postižením, 4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením).

Velmi uvítáme zájem občanů a organizací zapojit se do těchto pracovních skupin (kontaktní osoba: Bc. Soňa Moravcová, tel. 577 630 935, sonamoravcova@zlin.eu ).

Zapsala: Ing. J. Pobořilová, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína

dokumenty ke stažení

Články

Zápis ze společného jednání pracovních skupin dne 28. 6. 2012

Zápisy z jednání pracovních skupin dne 9.5.2012

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 3. 4. 2012

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 6. 3. 2012

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 9. 2. 2012

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 24. 1. 2012

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 13. 12. 2012

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 22.11.2011

Zápisy z jednání pracovních skupin ve dnech 20. - 21.10.2011

Zápisy z jednání pracovních skupin ve dnech 8. - 9.9.2011