Plánování cyklistické infrastruktury

Dopravní plánování ve Zlíně je nově řešeno komplexně a systematicky na bází integrovaných přístupů. Hlavním nástrojem v tomto směru je Generel dopravy pro město Zlín, který tímto způsobem řeší všechny složky dopravy (pěší, cyklistickou, veřejnou hromadnou a individuální automobilovou).

Celý Generel včetně jeho cyklistické části naleznete zde.