Pavilon Oškerova zahradnictví, 1998

Autor: Ing.arch. J. Jílek

V původní studii pavilonu Oškera na Zálešné z roku 1995 měl pavilon romantičtější výzor se zaobleným průčelím, jehož mohutné prosklení pokračovalo i ve střeše a bylo ukončeno skleněnou lucernou. Realizovaná stavba je mnohem technicistnější, nepostrádá však vtip, vzdušnost a eleganci. Přízemní stavba je postavena z tradičních materiálů, zastřešena dřevěnými příhradovými vazníky. Na fasádách se střídá bílá omítka, červené obklady cihelných pásků, bílé rámy oken a dveří a přírodní barva dřeva. Dominantou je velký střešní světlík s přetaženou pultovou střechou , v nejvyšším bodě dosahující téměř 7 metrů. Je oním nezbytným ozvláštněním, které dělá z jinak nenápadné stavby výraznou architekturu.

bc0637c4-b-1-1a.jpg 081637c4-b-2-1a.jpg