Partnerská města

Aktivní spolupráci přesahující hranice států provozoval tým manažerů Baťových závodů dávno předtím, než se začalo hovořit o "partnerství" či "town-twinningu". Původně čistě podnikatelský úmysl rozšiřování závodů a jejich firemních kontaktů do zahraničí přerostl do vzájemného poznávání zemí, civilizačních návyků, kultur apod.

Do partnerské spolupráce jako takové se Zlín stejně jako jiná československá města začal zapojovat v politicky uvolněnější atmosféře 60. let. Do tohoto období se datuje zahájení partnerství Zlína např. s Limbachem-Oberfrohnou (1965), Sestem San Giovanni (1966) či Romans (1967). Podle podmínek výběru a přidělování kandidátů a uzavírání partnerství platných po roce 1968 byl Zlín spojen s Altenburgem (1976). Většina těchto kontaktů však v různých obdobích nebyla aktivní, ať už z ekonomických či politických důvodů.

V 90. letech nastal v oblasti partnerství doslova boom, a to nejen v Československu, ale v celé Evropě (vlivem postoje Evropské unie). Zlín se k němu přidal, jednak obnovoval přerušené vztahy, jednak navazoval nové kontakty.

V současné době má Zlín v 8 evropských zemích 9 partnerských měst, se kterými uzavřel smlouvu o partnerské spolupráci.

Přehled smluv
MěstoDruh smlouvyRok
Altenburg (Německo) smlouva o partnerství 1997
Groningen (Nizozemí) dohoda o spolupráci 1996
Chorzow (Polsko) rámcová dohoda o spolupráci 1996
Izegem (Belgie) smlouva 1996
Möhlin (Švýcarsko) smlouva o partnerství 2017
Limbach-Oberfrohna (Německo) smlouva o partnerství 1998
Romans-sur-Isere (Francie) smlouva o partnerství 1997
Sesto San Giovanni (Itálie) smlouva o partnerství 2001
Trenčín (Slovensko) smlouva o partnerství 2000

Kromě měst uvedených v přehledu spolupracuje Zlín s italským Turínem.

Ve většině případů vznikaly smlouvy jako akty potvrzující dlouholetá přátelství a spolupráci mezi městy, za účelem prohloubení a dalšího rozvoje již existujících kontaktů svých obyvatel. Potvrzovala se jimi spolupráce v oblastech kultury, vzdělání, sportu, na poli hospodářském či v oblasti charitativních oblastí, především však výměna zkušeností.

Některé ze smluv kladou důraz již ve svém textu např. na mládež (Altenburg), jiné odkazují na bratrské cítění (Chořov), některé zmiňují kulturní a sociální tradice a obohacení každodenního života občanů zúčastněných měst (Izegem).

Poněkud jiná situace nastala při navazování partnerství s městy Chořov a Groningen. V jejich případě nelze hovořit o dlouholetých kontaktech a spolupráci, protože nebyly tak široké ve srovnání s ostatními městy. Proto bylo třeba nová partnerství pečlivě zvažovat, plánovat a hodnotit.

V případě Chořova byla před uzavřením partnerství sepsána nejdříve rámcová dohoda o spolupráci, která se týkala spolupráce v pěti základních oblastech (ekonomická oblast, mládežnické organizace a školy, kultura, sport a charitativní organizace). Tato smlouva pak byla do dvou let "nahrazena" prohlášením o partnerství.

S Groningenem se partnerství od začátku odehrává na poli předávání zkušeností ve správě města, odpovídá tomu tedy také znění smlouvy. Kromě spolupráce a výměny informací v této oblasti se však smlouva týká také podpory kontaktů různorodých institucí a spolků, podnikatelů či samotných občanů.