PAMÁTKOVÁ PÉČE: Plošně chráněná území

Ve správním obvodu města Zlína jako obce s rozšířenou působností se mimo MPZ Zlín nachází také Městská památková zóna Fryšták, která byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury ze dne 22. září 1995.

Mezi plošná území podléhající památkové ochraně dále patří ochranná pásma významných kulturních památek, která byla vymezena za účelem ochrany jejich širšího okolí ve vztahu k dané kulturní památce. Jde o tato ochranná pásma těchto objektů:

  • venkovská usedlost č. p. 21 v Březnici
  • soubor kulturních památek v obci Kaňovice
  • zřícenina hradu Lukov
  • hrad ve Zlíně-Malenovicích
  • poutní kostel Narození Panny Marie ve Zlíně-Štípě

dokumenty ke stažení