Organizace ve správě nebo působnosti oddělení (SVČ a Linka SOS Zlín)

Linka SOS Zlín, příspěvková organizace - registrovaná sociální služba

Web stránky:

Linka SOS Zlín a Schránka SOS

Středisko volného času - Ostrov radosti, zkráceně "SVČ", je organizační složkou města.