Organizace a instituce

Obchodní společnosti statutárního města Zlína, v nichž má k 1. 1. 2021 statutární město Zlín majetkovou účast

Název společnosti (společnosti s rozhodujícím vlivem - nad 50%)Majetkový podíl v %
Teplo Zlín, a.s. 25321226 100
Technické služby Zlín, s.r.o. 60711086 100
STEZA Zlín, s.r.o 26270986 100
Správa domů Zlín, s.r.o 26271010 100
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. 28342038 100
Lesy města Zlína, spol. s r.o. 28342054 100
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. 60730153 87
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. 47901519 100
Technické služby Zlínsko, s.r.o. 03299864 100
Společnosti s podstatným vlivem (nad 20 %)Majetkový podíl v %
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 46,24
Berani Zlín s.r.o. 49
OstatníMajetkový podíl v %
Bytové družstvo Podlesí 0,03

Obecně prospěšná společnost statutárního města Zlína, v nichž má k 1.1.2021 statutární město Zlín majetkovou účast

Název společnostiMajetkový podíl v %
Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s 50