Oprava Pomníku padlým ve 2. světové válce v Parku Komenského ve Zlíně

Cílem projektu byla oprava válečného hrobu, v němž jsou pohřbeni padlí, kteří zahynuli při osvobozovacích bojích v blízkém okolí města Zlína. Jednalo se o opravy stavebně - technického charakteru (oprava povrchové vrstvy, zhotovení "vázy" pro věčný oheň) a restaurátorské opravy sochy partyzána a kamenné části válečného hrobu.

Dne 27.9.2017 se u příležitosti dokončení rekonstrukce/opravy válečného hrobu uskutečnil veřejný pietní akt. Tohoto pietního aktu se kromě představitelů města Zlína, Zlínského kraje, Ministerstva obrany ČR, armády, policie, zúčastnili i zástupci sokolské obce a několik desítek obyvatel města Zlína. Město Zlín za péči o tento válečný hrob obdrželo čestnou plaketu.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo obrany ČR

Financování projektu:

Celkové náklady projektu: 1 115 555,00 Kč
Výše dotace: 702 555,00 Kč

 

Fotogalerie:

Stav před realizací Stav před realizací Stav před realizací Realizace_cerven 2017_01 Realizace_cerven 2017_02 Realizace_cerven 2017_03 Realizace_cerven 2017_04 Realizace_cervenec 2017_01 Realizace_cervenec 2017_02 Realizace_cervenec 2017_03 Stav po realizaci_01 Stav po realizaci_02 Stav po realizaci_03 Veřejný pietní akt_27.9.2017_01 Veřejný pietní akt_27.9.2017_02

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 207, email: monikavalerianova@zlin.eu