Oprava komunikace ul. Prostřední

Popis akce:

     Předmětem této projektové dokumentace je řešení opravy komunikace ul. Prostřední ve Zlíně. Jedná se
o opravu v celé délce ulice, včetně napojení na okolní ulice. Oprava ulice Prostřední začíná v místě
napojení na ulici Lesní čtvrt I a úsek je ukončen v místě napojení ul. Borová.

     Stavba je řešena jako jeden úsek. Celková délka úseku činí 678,64 m.
Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová a kostková komunikace, z části zatravněné
plochy a chodníky kolem současné vozovky. Tyto komunikace vykazují značné poruchy a nerovnosti
povrchu. Jedná se zejména o lokální propady, trhliny, nedostatečné odvodnění, prorůstání dlažby, atd.
Komunikace slouží jako propojovací silnice k rodinným, bytovým domům a firmám v její blízkosti a jako
propojovací cesty mezi jednotlivými částmi místní části.
V rámci celé stavby je navržena oprava povrchu vozovky a oprava chodníků.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Magdaléna Zmeškalová
tel.: +420 577 630 722
email.: magdalenazmeskalova@zlin.eu