Oprava komunikace ul. Březová - Jaroslavice, Zlín

Popis akce:

    Předmětem této akce je řešení opravy komunikace ul. Březová v místní části
Jaroslavice ve Zlíně. Jedná se o opravu v celé délce ulice, včetně napojení na okolní ulice. Oprava ulice Březová začíná v místě napojení na příčný žlab u parkoviště a úsek je ukončen v místě napojení ul. Svažité.
    Stavba je řešena jako jeden úsek. Celková délka úseku činí 193,20 m.
Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, z části zatravněné plochy a
sjezdy kolem současné vozovky. Tyto komunikace vykazují značné poruchy a nerovnosti povrchu.
Jedná se zejména o lokální propady, trhliny, nedostatečné odvodnění, prorůstání krytu, atd.
      Komunikace slouží jako propojovací silnice k rodinným domům a jako propojovací cesty mezi
jednotlivými částmi místní části.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Magdaléna Zmeškalová
tel.: +420 577 630 722
email.: magdalenazmeskalova@zlin.eu