Oprava čtyř úseků kanalizací v Továrním areálu Zlín

Stav: zrealizováno Náklady na realizaci (bez DPH): 2,8 mil. Kč Detail: méně
Místo: tovární areál Zlín, 760 01 Zlín Realizace: od 07/2015 do 09/2015  

GPS: 49.2217253N, 17.6439619E

49.2214800N, 17.6435222E

49.2256878N, 17.6536958E

49.2247033N, 17.6484842E

Autor: KANINGA s.r.o.  

 

Zhotovitel: TUFÍR, spol. s.r.o.  

Popis:

Předmětem stavby byla oprava čtyř úseků stávající kanalizace v továrním areálu Zlín - bývalý Baťův areál. Oprava byla provedena převážně bezvýkopovou technologií protažením bezešvého rukávce syceného polyesterovými pryskyřicemi vytvrzovaného UV zářením se zapravením všech napojených přípojek. Součástí akce byla rovněž oprava dotčených kanalizačních šachet a výměna stupadel. Oprava otevřeným výkopem délky 4,5 m byla provedena u kanalizace mezi budovami č. 123 a 124 z důvodu vážných závad na kanalizaci ve staničení km 0,0000 - km 0,0045.

Jednalo se o tyto úseky:

1. Oprava kanalizace podél budov č. 123 a 124

2. Oprava kanalizace mezi budovami č. 123 a 124

3. Oprava kanalizace u teplárny

4. Oprava kanalizace ulice Osmdesátá

Více informací o akci naleznete na: www.egordion.cz