Oprava chodníku v ulici Zábrančí II, Zlín - Louky

Popis akce:

     Je navržena oprava komunikace pěší (dále chodník) délky cca 260m v ulici Zábrančí II. Stávající chodník šířky 1,50m (včetně betonových obrub) vykazuje destrukce. Na požadavek investora bude provedena oprava chodníku včetně umístění bezbariérových prvků. Stávající vjezdy k rodinným domům zůstanou zachovány a budou nově provedeny ze zámkové dlažby.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Jaroslav Kubáč
tel.: +420 577 630 724
email: jaroslavkubac@zlin.eu