Oprava chodníku v ul. Mokrá I, Zlín

Popis akce:

     Oprava chodníku je navržena z betonové dlažby tl. 80mm (200x100x80mm) šedé barvy. Chodník má šířky 1.35m, 1,60m a 1.65m (šířkové uspořádání vychází ze stávajících poměrů) a příčný sklon 2%. Ohraničení chodníku je navrženo ze strany komunikace silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), s převýšením 100mm. Ze strany terénních úprav je navržen betonový obrubník BO 10/25 (100/250/1000mm), s nášlapem 60mm - vodící linie pro nevidomé osoby. V místech, kde je umístěno stávající oplocení s podezdívkou se betonová dlažba dorazí až k ní. Na začátku opravy je navržen snížený, nájezdový obrubník (převýšení 20mm ) u kterého se osadí varovný pás z reliéfní červené dlažby. Tento pás má šířku 400mm a slouží pro osoby se zrakovým postižením. Chodníky budou odvodněny podélným a příčným sklonem 2% na stávající komunikaci, kde voda odteče do nových uličních vpustí. Kolem nově položené silniční obruby se komunikace zapraví asfaltem š. - 0,5m a tl. 40mm a styčná spára, bude zařezána a zalita bitumenovou zálivkou.

dokumenty ke stažení

.pdf A_pruv 347,03 kB
.pdf _situace 598,81 kB

Kontakt:

Pavel Moravec
tel.: +420 577 630 646
email: pavelmoravec@zlin.eu