Oprava chodníku v místní části Zlín - Lesní čtvrť, mezi ul. Prostřední, Pod Vrškem a Dolní

Popis akce:

     Tato dokumentace řeší opravu spojovacích chodníků pro pěší v místní části Zlín - Lesní čtvrť mezi ulicemi Prostřední, Pod Vrškem a Dolní. Oprava chodníku bude spočívat v rozebrání stávající konstrukce chodníku včetně štěrk.podkladů a položení nové skladby, směrově i výškově v trase chodníku stávajícího. Nová konstrukce chodníku je navržena z betonové zámkové dlažby 10x20 tl.8cm na štěrkových podkladních vrstvách, ohraničeny chodníkovou beto-novou obrubou 8/20.
     Stávající terénní schodiště v chodníku budou také opravena. Stupně bez narušení polohy a tvaru budou re-pasovány. Schodiště v horším stavu budou vybourána a vybetonována nová.
Zábradlí podél chodníků a schodišť budou repasována nebo vyměněna za nová ocelová trubková pozinko-vaná zábradlí. V místech chybějících zábradlí budou tato doplněna.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Magdaléna Zmeškalová
tel.: +420 577 630 722
email: magdalenazmeskalova@zlin.eu